Veiligheid

In 2002 behaalde Furnibo voor de eerste keer het VCA**-certificaat. De zogenaamde ‘Veiligheids Checklist Aannemers’. Het is een programma waarmee aannemingsbedrijven objectief en structureel worden getoetst en gecertificeerd op hun Veiligheids-, Gezondheids-, en Milieubeheerssysteem. Furnibo definieert het als een kapstok om zijn veiligheidsbeleid aan op te hangen. Elke haak is een veiligheidsissue om aan te werken. 
Onze bedrijfsstructuur zorgt ervoor dat iedereen nauw betrokken is bij het VGM-gebeuren. Het voortdurend investeren in middelen en opleidingen zorgen ervoor dat Furnibo een goed ongevallencijfer heeft.  
De geïntegreerde veiligheid werpt zijn vruchten af. Furnibo heeft een sterke communicatiecultuur die ervoor zorgt dat we op een hoog veiligheidsniveau zitten. Onze troef daarin is een goede onderbouwde structuur om veiligheidsitems direct aan te pakken en aan de medewerkers te communiceren.
De opvolging gebeurt aan de hand van werfinspecties, toolboxmeetings, veiligheidsbijeenkomsten, werfbezoeken door projectleiders, preventieadviseur en de gedelegeerd bestuurder. Furnibo probeert dus over de ganse organisatie het veiligheidsgebeuren te stimuleren, door iedereen pro-actief te laten meedenken en hun verantwoordelijkheidszin aan te moedigen.
Furnibo probeert een stap voor te zijn op zijn concurrenten door gebruik te maken van nieuw ontwikkelde machines en methoden die onze werkwijzen op de werven optimaliseert op vlak van veiligheid.
Het schept daarom ook veel vertrouwen en voldoening dat we nu opnieuw het VCA**-certificaat hebben kunnen behalen. De auditor merkte een groter veiligheidsbewustzijn op bij onze werknemers op de werven.

Download certificaat