Wintercircus staat in zijn blootje.

De lasten van het toekomstig groendak worden via naspanning in de nieuwe betonplaat overgedragen naar de buitenmuren zodat de bestaande balkenstructuur niet extra belast wordt.

Volgende week worden de strengen opgespannen.