Stad Veurne en WVI op bezoek

Delegatie van College van burgemeester en schepenen, WVI en V@W  bezocht Furnibo tijdens de Ronde van Veurne.  Door te luisteren en in overleg te gaan met de ondernemers wil het stadbestuur inspelen op de concrete noden en behoeften van de bedrijven en de band met de ondernemers versterken. Als aandenken kregen we als geschenk een Veurnse Reinet appelboom.