Masterplan voor site langs Assisiëlaan: school Mariasteen breidt uit, kerk krijgt deels sociale functie en bouw van 12 gezinswoningen

Masterplan voor site langs Assisiëlaan. Daar bevinden zich nu de school Mariasteen, onderdeel van het Onze-Lieve-Vrouwecollege (OLVO), en de Sint-Franciscuskerk. Het masterplan zorgt ervoor dat de school kan uitbreiden, het kerkgebouw gedeeltelijk een nieuwe functie krijgt en dat er twaalf gezinswoningen bijkomen op het achterliggende perceel

Een nieuwbouwproject zal er voor zorgen dat de school een volwaardige basisschool wordt voor 180 leerlingen en voortaan ook het derde tot het zesde leerjaar van het lager onderwijs kan aanbieden.

Bij de uitbreiding van de school, hoort ook een deels nieuwe invulling voor de Sint-Franciscuskerk. Die wordt opgesplitst. De kerk wordt zo kleiner, maar er zullen nog steeds erediensten kunnen plaatsvinden. Het andere deel van het gebouw zal de school kunnen gebruiken als een polyvalente zaal, bijvoorbeeld voor lessen lichamelijke opvoeding, als refter en voor andere grotere activiteiten.

Het derde luik van het masterplan is een vastgoedproject dat ontwikkeld zal worden De nieuwe buurt zal bestaan uit woningen in gesloten, halfopen en open bebouwing, telkens voorzien van een tuin.

Dit project beantwoordt aan de grote vraag naar dergelijke woningen in de buurt, terwijl het ook goed ingepast zal worden in de bestaande omgeving. Op die manier is de cirkel rond, met een toegevoegde waarde voor de buurt en voor alle partners uit het masterplan. “Dit project is een mooi voorbeeld van een toekomstgerichte publiek-private samenwerking”, luidt het unisono bij de projectpartners.

Lees het volledige artikel via deze link.