Ergonomie op de werkvloer

Jaarlijks organiseren we ‘ergonomie op de werkvloer’, een praktische coaching ontworpen op maat van onze medewerkers in de bouwsector. Vorig jaar legden we de focus beeldschermwerk bij bedienden, ditmaal is het onderwerp manueel heffen en tillen, rugklachten voorkomen en de juiste werkhouding bij arbeiders.

Work smarter, not harder!