Eerste steenlegging project WZC St-Bernardus

Deze week vond de eerste steenlegging plaats van het nieuwbouwproject Woonzorgcentrum Sint-Bernardus in De Panne.

Sint-Bernardus investeert in de gedeeltelijke afbraak, nieuwbouw en gedeeltelijke renovatie van haar woonzorgcentrum.

Het project vraagt een goed gecoördineerde aanpak van de afbraak- en ruwbouwwerken omwille van de specifieke fasering. Ook de inplanting en nabijheid van de omliggende bebouwing vraagt extra aandacht.