25 jaar Furnibo “Evenwichtig” project: “BALANS”

Met dit project willen wij onze kinderen een nieuwe bewegings- en recreatiemogelijkheid bieden die op het domein nog ontbreekt.

Lees meer...

Wil je zelf ook een steentje bijdragen? Overschrijven kan op rek.nr. BE74 0012 0731 1207 op naam van MPI Westhoek met vermelding ‘De Balans’. Voor giften vanaf 40 euro bezorgen wij je automatisch een fiscaal attest. 

 
 

    

Een buurthuis aan de vaart

Het Huis aan de Vaart bijvoorbeeld biedt een gevarieerde dagondersteuning aan 25 volwassenen met een verstandelijke handicap. De woning is gelegen in het centrum van Ieper en beschikt over een grote tuin en ruime loods.

Het opknappen van de loods gebeurt in 3 fasen. Lees meer...

Wil je zelf ook een steentje bijdragen? Overschrijven kan op rek.nr. BE51 4673 3521 0162 op naam van De Lovie vzw met vermelding ‘buurthuis’. Voor giften vanaf 40 euro bezorgen wij je automatisch een fiscaal attest.