Veiligheid

In 2002 behaalde Furnibo het VCA**-certificaat. De zogenaamde ‘Veiligheid Checklist voor Aannemers’. Deze lijst omhelst uitgebreide vragen die gebruikt worden als doorlichtingssysteem voor aannemers die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten. Het is een programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel worden getoetst en gecertificeerd op hun Veiligheids-, Gezondheids-, en Milieubeheerssysteem.

De veiligheid binnen het bedrijf wordt dagelijks opgevolgd aan de hand van werfinspecties, toolboxmeetings, veiligheidsbijeenkomsten, werfbezoeken door projectleiders, de preventieadviseur en de zaakvoerder. Waar nodig wordt direct ingegrepen.

´╗┐Onze bedrijfsstructuur zorgt ervoor dat iedereen nauw betrokken is bij het VGM-gebeuren. Voortdurende investeringen in middelen en opleiding zorgen ervoor dat Furnibo een ongevallencijfer heeft dat ver onder het gemiddelde van de sector ligt.

Download ons VCA** certificaat