WZC De Panne

De vzw Woon- en zorgcentrum Sint-Bernardus uit De Panne investeert in de gedeeltelijke afbraak, nieuwbouw en gedeeltelijke renovatie van haar woonzorgcentrum. Het ontwerp is van de hand van Boeckx architecten uit Oostende. De werken vatten aan eind augustus 2017 en de gesloten ruwbouw is voorzien om opgeleverd te worden in oktober 2018. Het project vraagt een goed gecoördineerde aanpak van de afbraak- en ruwbouwwerken omwille van de specifieke fasering. Dit tengevolge van het steeds in gebruik blijven van noodzakelijke ruimtes. Ook de inplanting en nabijheid van de omliggende bebouwing vraagt extra aandacht. Ter voorbereiding van deze werken mocht Furnibo ook reeds de funderings- en rioleringswerken uitvoeren voor het plaatsen van de tijdelijke wooncontainers die voorzien werden voor de duur van de bouw van de nieuwe vleugel van het WZC.