Nieuws

Ruwbouw werken res. Zenith op schema voor toeristisch seizoen

12 - 07 - 2016

Vooraleer de bouwstop in voege treedt, heeft Furnibo het ganse team op frietjes getrakteerd. De werken in res. Zenith vorderen goed, we zijn halfweg verdieping 4, perfect op schema ! Wegens de bouwstop die 2 maanden duurt, werd - op vraag van het gemeentebestuur - alle werfinrichting afgevoerd en de werf volledig opgeruimd en afgesloten. Het toeristisch seizoen in Blankenberge kan beginnen !